Privacy verklaring

Wie zijn wij

Coronaverificatie is een platform dat gebruikers in staat stelt om aanbieders van coronavirus tests te vinden en boeken, hun testresultaten en identiteit veilig op te slaan en op eigen initiatief te delen met evenementen of organisaties die daarom vragen. Daarbij maken we gebruik van de nieuwste technieken om te zorgen voor een betrouwbare en veilige omgeving waarbij alleen de gebruiker bepaalt wie toegang heeft tot zijn gegevens en wanneer.

 

Voor privacy gerelateerde vragen, of bijvoorbeeld ter uitoefening van uw rechten uit de AVG, kunt je altijd contact opnemen met: 

 

Van Grinsven ventures B.V.

Prins Hendrikkade 189 B

1011 TD Amsterdam, Nederland

 

Email: contact@connaxis.com 

Tel. +31 6 249 636 30Wat we doen met je gegevens

Omdat we je privacy uiterst serieus nemen hebben we goed nagedacht over welke gegevens we van je nodig hebben en hoe we deze zo zorgvuldig mogelijk kunnen gebruiken. Daarom leggen we hier graag per onderwerp aan je uit welke gegevens we verzamelen, voor welke doelen we die gebruiken en op grond van welke wettelijke grondslag we die verwerken. We bewaren de gegevens enkel voor zolang als strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor ze verzameld zijn.

 

Onze website

Wanneer je onze website bezoekt zullen we voor verschillende doeleinden gegevens bijhouden over je bezoek en gebruik van onze website. Hiertoe behoren:

 • Je IP-adres;
 • browsergegevens;
 • sessiegegevens.

 

Deze gegevens hebben we nodig voor het functioneren van onze website, zoals het bijhouden van menukeuzes of logins en het analyseren van gebruikersgedrag. Deze gegevens zijn in de regel niet herleidbaar tot jou als persoon. Voor zover daar wel sprake van is vragen we uiteraard om toestemming. Zie voor meer informatie onze: cookieverklaring.

 

Bezoekersportaal

Nadat je bent geregistreerd voor een evenement kun je via ons bezoekersportaal een afspraak maken met een aanbieder van coronavirus tests. Deze afspraak en je geplande evenement zijn gekoppeld aan je ID in de coronaverificatie app. Ook versturen we je een e-mail met daarin het installatie verzoek van de app. Dat doen we natuurlijk alleen met jouw toestemming. 

 

Wij verwerken daarvoor:

 • Je naam en contactgegevens;
 • Tijd, datum en plaats van je afspraken;
 • Je Coronaverificatie ID.

 

Coronaverificatie app

Via de coronaverificatie app kun je al je gegevens veilig opslaan en doorgeven. De gegevens die je via de app kunt beheren zijn versleuteld en alleen zichtbaar voor degene met wie je zelf besluit ze te delen. Wij verzorgen dus alleen de opslag en doorgifte van je gegevens via onze beveiligde app. De testaanbieders en evenementen zijn zelf volledig verantwoordelijk voor de gegevens die ze van je vragen. Alleen jij kiest er met andere woorden voor om je gegevens te delen, we doen weinig anders dan jouw keuze op basis van je Coronaverificatie ID te faciliteren. Uiteraard vragen we om je toestemming voor het verwerken van je gegevens.

 

De gegevens die je via de app kunt beheren en doorgeven zijn:

 • Je Coronaverificatie ID;
 • Je naam en contactgegevens;
 • Afspraakdetails;
 • Testuitslagen;
 • Een kopie van je legitimatie;
 • Overige gevraagde informatie.

 

Contact

Als je contact met ons opneemt hebben we uiteraard gegevens nodig om je vraag te kunnen beantwoorden, zoals je naam- en contactgegevens. We gebruiken die gegevens in principe voor niets anders dan het beantwoorden of uitvoeren van je vraag of verzoek of het onderhouden van contact met jou.

 

Wettelijke plichten

Als bedrijf zijn we verplicht om een aantal gegevens te bewaren om aan onze wettelijke plichten te kunnen voldoen, zoals onze fiscale bewaarplicht. Zo is het noodzakelijk dat we sommige van je gegevens bijhouden in onze administratie en deze gedurende een aantal jaren op verzoek kunnen overhandigen aan de belastingdienst. Natuurlijk verzamelen we niets meer dan de wet voorschrijft en bewaren we de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Ook kunnen je gegevens worden gedeeld met toezichthouders of overheidsinstanties die bevoegd zijn om hierom te vragen.

 

Kwaliteits- en integriteitsdoeleinden

Ter verbetering van onze dienstverlening en het bewaken van de integriteit van ons bedrijf kunnen we je coronaverificatie ID, contactverzoeken en correspondentie tijdelijk bewaren. Die gegevens hebben we nodig om bijvoorbeeld technische problemen op te sporen of mogelijke toekomstige conflicten af te handelen. Deze gegevens bewaren we niet langer dan daarvoor noodzakelijk.

 

Delen met derden

Als onderdeel van onze dienstverlening kan het zijn dat we je gegevens delen met derden. Deze kunnen zich ook buiten de E.U. bevinden. Zo hebben we verschillende verwerkers ingeschakeld om onze diensten zoals de website, applicaties en beheer van onze administratie, mogelijk te maken. Voor zover je dit onderdeel is van onze diensten merk je daar niets van, maar mocht het gaan om iets waarvoor je (nog) geen toestemming hebt verleent dan vragen we daar uiteraard altijd van tevoren om.

 

Beveiliging van je gegevens

Al je gegevens worden door ons verwerkt met de grootste zorg voor privacy en veiligheid. Zo zijn je gegevens opgeslagen in een versleutelde blockchain en is toegang enkel mogelijk via een app waar alleen jij toegang toe hebt. WIj hebben zelfs geen toegang tot je gevoelige gegevens, we kunnen die dus ook met niemand delen. Mocht er iets ernstigs met je gegevens gebeuren dan zullen we je daar uiteraard ook op tijd over informeren.

 

Je rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je verschillende rechten waar je bij ons aanspraak op kunt maken. Welke rechten dit zijn leest je hieronder. Indien je hiervan gebruik wenst te maken kun je met ons contact opnemen via het daarvoor bedoelde e-mail adres en zullen we je verzoek uiterlijk binnen een maand beantwoorden.

 

 • Het recht op inzage
  Je hebt het recht op verzoek in te zien welke gegevens we van je verwerken en voor welke doelen. Let wel, sommige gegevens zijn uitgesloten van dit recht.
 • Het recht om vergeten te worden
  Je kunt ons verzoeken alle onnodige gegevens van je te verwijderen. Wij zullen dan ook eventuele derden met wie deze gegevens zijn gedeeld hiervan op de hoogte brengen.
 • Het recht op aanvulling
  Kloppen de gegevens die we van je hebben niet? Dan kun je ze aanvullen of corrigeren.
 • Het recht op beperking
  Mocht je liever willen dat we bepaalde gegevens slechts onder voorwaarden verwerken dan kunt je ons hierom vragen.
 • Het recht van bezwaar
  Voor zover we je gegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang kun je daartegen bezwaar maken.
 • Het recht op overdraagbaarheid
  Je kunt ons verzoeken om een kopie van je gegevens om die te delen met een derde.

 

Klacht indienen

Mocht je het niet eens zijn met een van onze besluiten of een klacht wilt indienen over onze gegevensverwerking kunt je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Telefoonnummer 088 – 1805 250.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nlOnder voorbehoud van wijzigingen
Laatste wijziging: maart 2021